Nabory zostały ogłoszone!

21 sierpnia 2023 Drukuj

Nabór 1/2023:  Rozwój ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej sprzyjającej aktywności fizycznej. Limit środków w naborze:  131 192,00 EURO [524 768,00 PLN]*  –  treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 1/2023

Nabór 2/2023: Podejmowanie działalności gospodarczej. Limit środków w naborze:  46 379,00 EURO [185 516,00 PLN]*  – treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 2/2023

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 21 września do 5 października 2023 r.