Aktualności

Wybrany wykonawca murali

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym na zaprojektowanie i wykonanie 4 antysmogowych […]

Szukamy wykonawcy murali

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie 4 antysmogowych murali na obszarze „Doliny […]

Nabory zostały ogłoszone!

Nabór 1/2023:  Rozwój ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej sprzyjającej aktywności fizycznej. Limit środków w naborze:  131 192,00 EURO […]