Archiwa

Zmiany w LSR

Przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR) – wprowadzone zmiany obejmują dodanie wskaźnika dla poddziałania 19.3, […]

1 2 3 74