Szukamy wykonawcy murali

23 sierpnia 2023 Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie 4 antysmogowych murali na obszarze „Doliny Giełczwi”.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia br. (czwartek) o godz. 12.00.


Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Rekreacja i atrakcja” (akronim: REA)” współfinansowanego z PROW 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.