Informacja o rozstrzygnięciu postępowań ofertowych (4)

28 lipca 2021 Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” informuje o zakończeniu postępowań ofertowych prowadzonych w terminie od 8 do 26 lipca 2021 r. na budowę małej infrastruktury rekreacyjnej:

  1. Postepowanie ofertowe nr SPAWiR_DG/ZO_3/2021 – Budowa punktu wypoczynku i rekreacji w msc. Piaski, gmina Piaski – POZOSTAWIONO BEZ WYBORU OFERTY.

  2. Postepowanie ofertowe nr SPAWiR_DG/ZO_4/2021 – Budowa punktu wypoczynku i rekreacji w msc. Rybczewice Drugie, gmina Rybczewice – POZOSTAWIONO BEZ WYBORU OFERTY.