Ankieta konsultacyjna

21 października 2022 Drukuj

Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru „Doliny Giełczwi”

Prosimy o wypełnienie ankiety online mającej na celu zidentyfikowanie najważniejszych problemów i wyznaczenie głównych kierunków rozwoju obszaru „Doliny Giełczwi” w latach 2023-2027.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie kilka minut.

Ważny jest dla nas głos każdego mieszkańca obszaru LGD!

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgd_dolina_gielczwi_-_mieszkancy

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 10 listopada 2022 r.