Zespół ds. LSR

18 sierpnia 2022 Drukuj

TWORZYMY ZESPÓŁ DS. STRATEGII ROZWOJU OBSZARU „DOLINY GIEŁCZWI” DO 2027 ROKU

LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza do współpracy przy opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru „Doliny Giełczwi” na lata 2023-2027.

Zadaniem Zespołu ds. LSR będzie zdefiniowanie celów strategii i ustalenie ich hierarchii, określenie działań, planowanych przedsięwzięć oraz wskaźników, które zobrazują stopień realizacji przedsięwzięć.

Zapraszamy do Zespołu:

  • lokalnych liderów, przedstawicieli, członków organizacji pozarządowych
  • przedsiębiorców, rolników
  • młodzież w wieku 18 – 25 lat

Kandydatem na członka zespołu może być osoba która:

  • jest mieszkańcem jednej z gmin obszaru „Doliny Giełczwi”: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice lub Trawniki,
  • weźmie aktywny udział w pracach zespołu, tj. w min. 2 spotkaniach roboczych.

Praca w Zespole ds. LSR ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów do Zespołu przyjmujemy do 31 sierpnia 2022 r. drogą telefoniczną (81) 5253012 lub e-mailową (biuro@dolinagielczwi.org)