Ogłaszamy wyniki naborów

31 października 2023 Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2023 i 2/2023 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju i przeprowadzonych w terminie od 21 września do 5 października 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.

Poszczególne wyniki są zamieszczone na podstronie „nabory”:

Nabór 1/2023 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej: https://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/wyniki-naboru-1-2023/

Nabór 2/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej: https://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/wyniki-naboru-2-2023/