Wybrany wykonawca murali

5 września 2023 Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym na zaprojektowanie i wykonanie 4 antysmogowych murali – zadanie realizowane w ramach projektu współpracy: „Rekreacja i atrakcja” (akronim: REA)” współfinansowane z PROW 2014-2020 w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

WALLART Tomasz Smieszkoł, Brata Alberta 2c/2, 05-075 Warszawa

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożenie ofert.