Szkolenia dla Wnioskodawców

17 września 2019 Drukuj

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 14 do 29 października 2019 r., LGD „Dolina Giełczwi” informuje o planowanych szkoleniach, na które zapraszamy osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy.

1. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naboru nr 3/2019 lub 4/2019 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej.

Termin szkolenia: 1 października br. (wtorek) o godz. 13.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach (parter – sala klubowa).

Program szkolenia 01.10.2019

Wymagane jest zgłoszenie udziału w szkoleniu – pobierz formularz zgłoszeniowy na szkolenie_01.10.2019.

2. Szkolenie dla przedsiębiorców

Skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naboru nr 2/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej.

Termin szkolenia: 2 października br. (środa) o godz. 9.00 – 14.00

Miejsce szkolenia: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach (parter – sala klubowa).

Program szkolenia 02.10.2019

Wymagane jest zgłoszenie udziału w szkoleniu – pobierz formularz zgłoszeniowy na szkolenie_02.10.2019.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 29 września 2019 r.:

  • osobiście do biura LGD „Dolina Giełczwi”
  • przesłać na adres email: biuro@dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia)