Zmiany w organizacji pracy biura LGD

25 marca 2020 Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, decyzją Zarządu LGD „Dolina Giełczwi” w dniu 25 marca 2020 r. zostały wprowadzone następujące zmiany w organizacji pracy biura Stowarzyszenia:

Ogranicza się funkcjonowanie biura w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów do odwołania.

Sprawy będą załatwiane drogą pocztową, elektroniczną, jak również drogą telefoniczną. W sprawach niecierpiących zwłoki dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem LGD i uzgodnieniu terminu wizyty, co do dnia i godziny.

W okresie obowiązywania zakazu przemieszczania się – tj. od dnia 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. – czas pracy biura zostaje skrócony. Pracownicy będą pełnić dyżur w biurze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.