Zmiany dokumentów

18 lipca 2019 Drukuj

Biuro LGD „Dolina Giełczwi” informuje o zmianach w dokumentach niezbędnych potencjalnym wnioskodawcom podczas przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 2020.

Wszystkie aktualne dokumenty zostały zamieszczone na właściwych podstronach:

  • PROW 2014-2020 > Wdrażanie LSR
  • Strefa Beneficjenta > Dokumenty programowe
  • Strefa Beneficjenta > Formularze wniosków
  • Nabory > Harmonogram

 

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami, szczególnie harmonogramem naborów oraz kryteriami oceny i wyboru operacji (zmiany zaznaczone kolorem).