Zmiana lokalizacji biura LGD

6 listopada 2020 Drukuj
Od 6 listopada 2020 r. biuro LGD „Dolina Giełczwi” mieści się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich nr 15.
Jednocześnie, uprzejmie prosimy o załatwianie spraw drogą pocztową, elektroniczną (biuro@dolinagielczwi.org), jak również drogą telefoniczną (81 5253012).
W sprawach pilnych, które wymagają osobistego stawiennictwa oczywiście zapraszamy do biura, jednak po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem LGD i uzgodnieniu terminu wizyty, co do dnia i godziny.