Zapytanie ofertowe

16 kwietnia 2021 Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza do składania ofert na budowę małej infrastruktury rekreacyjnej:

Zapytanie ofertowe nr SPAWiR_DG/ZO_1/2021 – Budowa punktu wypoczynku i rekreacji w msc. Kolonia Jacków, gmina Mełgiew.

Zakres: budowa placu zabaw na nawierzchni trawiastej, utwardzenie terenu, budowa drewnianej altanki ogrodowej, montaż grilla betonowego oraz małej architektury (huśtawka ogrodowa, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

Treść zapytania ofertowego nr SPAWiR_DG/ZO_1/2021 wraz z załącznikami


Zapytanie ofertowe nr SPAWiR_DG/ZO_2/2021 – Budowa punktu wypoczynku i rekreacji w msc. Ostrówek Kolonia, gmina Milejów.

Zakres: utwardzenie terenu (kostka betonowa, nawierzchnia żwirowa), budowa altany ogrodowej z oświetleniem solarnym i wyposażonej w grill, montaż małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Treść zapytania ofertowego nr SPAWiR_DG/ZO_2/2021 wraz z załącznikami


Zapytanie ofertowe nr SPAWiR_DG/ZO_3/2021 – Budowa punktu wypoczynku i rekreacji w Piaskach, gmina Piaski.

Zakres: przebudowa fontanny miejskiej.

Treść zapytania ofertowego nr SPAWiR_DG/ZO_3/2021 wraz z załącznikami


Zapytanie ofertowe nr SPAWiR_DG/ZO_4/2021 – Budowa punktu wypoczynku i rekreacji w msc. Rybczewice Drugie, gmina Rybczewice.

Zakres: budowa skateparku, w tym: budowa nawierzchni utwardzonej z kostki bezfazowej, założenie trawnika, wykonanie nasadzeń i rabat, dostawa i montaż elementów skateparku oraz elementów małej architektury: kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablica – regulamin skateparku.

Treść zapytania ofertowego nr SPAWiR_DG/ZO_4/2021 wraz z załącznikami


Zapytanie ofertowe nr SPAWiR_DG/ZO_5/2021 – Budowa punktu wypoczynku i rekreacji w msc. Trawniki, gmina Trawniki.

Zakres: budowa alejek parkowych, montaż małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery), ustawienie stołu zewnętrznego do ping ponga, piłkarzyków oraz do gry w szachy, wykonanie na projektowanej nawierzchni gier podwórkowych.

Treść zapytania ofertowego nr SPAWiR_DG/ZO_5/2021 wraz z załącznikami

 


Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji” współfinansowanego z PROW 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.