Zapraszamy na warsztaty

28 maja 2021 Drukuj

Zapraszamy na warsztaty ZIELARSKO – RĘKODZIELNICZE

w pierwszej i jedynej na obszarze LGD „Dolina Giełczwi” certyfikowanej Zagrodzie Edukacyjnej wpisanej do Ogólnopolskiej Sieci Zagród

 

 

Warsztat nr 1 : HERBALIA – OBRAZY ZIOŁOWE

Warsztat nr 1 odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek). Rozpoczęcie o godz. 15:00, zajęcia potrwają ok. 3-4 godz.

Warsztat nr 2: DONICE GLINIANE ZIOŁAMI ZDOBIONE

Warsztat nr 2 odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek). Rozpoczęcie o godz. 15:00, zajęcia potrwają ok. 3-4 godz.

W programie obu warsztatów m.in.: zwiedzanie Zagrody oraz opowieść o ziołach pól i łąk Lubelszczyzny „Rośliny spontaniczne wokół nas”.

Warsztaty poprowadzi:

Monika Rybak – właścicielka Zagrody Edukacyjno-Twórczej Zielona Babka https://zielonababka.com.pl/

Zielarka, rękodzielniczka, fascynatka i propagatorka kultury ludowej. W tym roku Pani Monika została nominowana w plebiscycie Kuriera Lubelskiego OSOBOWOŚĆ ROKU za propagowanie szeroko rozumianej polskiej tradycji ludowej, szczególnie Lubelszczyzny i Polski Wschodniej.

Miejsce warsztatów:

Zagroda Edukacyjno-Twórcza „Zielona Babka” w Minkowicach Kolonii 60, gm. Mełgiew.

Informacje organizacyjne:

  1. W warsztatach może wziąć udział pełnoletni mieszkaniec obszaru LGD „Dolina Giełczwi”, tj. gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.
  2. Zainteresowana/y może zgłosić się tylko na jeden, wybrany warsztat.
  3. Warsztaty będą częściowo prowadzone na świeżym powietrzu, zatem uczestnicy powinni uwzględnić aktualne warunki pogodowe.
  4. Ze względu na warsztatową formułę liczba uczestników warsztatów jest ograniczona.
  5. Organizator (LGD) nie zapewnia transportu na miejsce warsztatów.

Zgłoszenie na warsztaty:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mailowy organizatora (biuro@dolinagielczwi.org) lub dostarczyć w każdy inny skuteczny sposób do biura LGD (Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski) najpóźniej do dnia 15 czerwca 2021 r.