Zapisy na konsultacje indywidualne

14 lipca 2020 Drukuj

Konsultacje indywidualne dla Wnioskodawców naborów 1/2020 – 4/2020:

Konsultacje indywidualne mają charakter informacyjny i nie polegają na wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych Wnioskodawcy.

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z konsultacji indywidualnych – przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne (tel. do biura LGD: 81 52 53 012).

Biuro LGD prowadzi konsultacje w następujących terminach:

  • 10 – 20 lipca br.,
  • 24 lipca – 3 sierpnia br.,
  • 5 sierpnia – 19 sierpnia br.,

Przewidujemy ok. 30 min / osobę.

Uczestnicząc w konsultacjach indywidualnych Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.