Warsztaty z projektowania ogrodów

10 września 2021 Drukuj

Zapraszamy na 2-dniowe bezpłatne warsztaty

„PROJEKTOWANIE TRADYCYJNYCH OGRODÓW PRZYJAZNYCH NATURZE”

Na tych warsztatach dowiesz się jak z poszanowaniem lokalnej flory, fauny i krajobrazu stworzyć tradycyjny ogród pełen harmonii.

 

W programie warsztatów:

  • Ogród permakulturowy, ekologiczny, naturalny, tradycyjny – czy to oznacza to samo? Charakterystyka poszczególnych ogrodów.
  • Planowanie ogrodu przyjaznego naturze: dobór roślin do warunków glebowych i klimatycznych, przygotowanie stanowisk dla roślin bardziej wymagających, gatunki rodzime w ogrodzie.
  • Dobre sąsiedztwo roślin – jak łączyć?
  • Jak zaprosić zwierzęta do ogrodu? jak można z nimi „współpracować”? jak zatrudnić ich do pracy w ogrodzie? (motyle, pszczoły, trzmiele, bzygi, złotooki, ptaki, jeże, nietoperze)
  • Woda w ogrodzie (staw, oczko wodne), jakie rośliny przy wodzie?
  • Trawnik – alternatywy: rośliny zadarniające, łąki kwietne.
  • Część praktyczna – rysowanie projektu ogrodu.

 

Dla kogo?

Zajęcia są skierowane głównie do wszystkich tych, dla których praca w ogrodzie jest pasją, przyjemnością i sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu, a jednocześnie na sercu leży im dbałość o środowisko.

W warsztatach może wziąć udział pełnoletni mieszkaniec obszaru LGD „Dolina Giełczwi”, tj. gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.

 

Warsztaty poprowadzą:

Specjalistki z Pracowni Architektury Krajobrazu „Zagrajmy w Zielone” http://zagrajmywzielone.pl/

  • mgr inż. arch. kraj. Renata Chyżewska – architekt krajobrazu i doświadczony ogrodnik, inspiruje ją naturalna twórczość przyrody.

  • mgr inż. arch. kraj. Magdalena Boruch – architekt krajobrazu i projektantka specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach ogrodowej przestrzeni, pasjonatka ekologii.

Panie od ponad 10 lat współtworzą Pracownię Architektury Krajobrazu, która jest zespołem projektantów, artystów i ogrodników. W swojej pracy łączą wiedzę i doświadczenie z wyobraźnią, a w ich portfolio znajdują się zarówno koncepcje „pocket gardens”, jak i projekty wykonawcze parków miejskich. W każdym z realizowanych przedsięwzięć dokładają wszelkich starań, aby były przyjazne naturze i tworzyły harmonijną całość z otoczeniem.

 

Kiedy?

Warsztaty odbędą się w dniach 15 – 16 października br. (piątek – sobota)

15 października 2021 r., (piątek) w godz. od 14:00 – 20:00

16 października 2021 r. (sobota) w godz. 9:00 – 15:00

 

Gdzie?

Warsztaty odbędą się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich 15 (gmina Piaski).

 

Uwaga! Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona.

*W przypadku zaistnienia nieprzewidzialnych okoliczności np. wprowadzenia obostrzeń z powodu Covid-19, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.

Zgłoszenie na warsztaty:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mailowy organizatora (biuro@dolinagielczwi.org) lub dostarczyć w każdy inny skuteczny sposób do biura LGD – Centrum Aktywności Lokalnej (Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski) najpóźniej do dnia 24 września 2021 r.

⇒ Pobierz formularz zgłoszeniowy na warsztaty projektowania ogrodów

 


Warsztaty są organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Giełczwi” w ramach zadania „Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym” zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00009-6937-UM0300009/16 zawartą dnia 14 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a LGD „Dolina Giełczwi”, w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.