Szkolenia dla Wnioskodawców

26 czerwca 2020 Drukuj

Szanowni Państwo,

Epidemia zupełnie odmieniła formy pracy i procedury działania w większości podmiotów i instytucji. W tej sytuacji, LGD „Dolina Giełczwi” stara się wykorzystać możliwe środki i narzędzia, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno Wnioskodawcom, Beneficjentom, jak i pracownikom biura, przy jednoczesnym umożliwieniu pełnej dostępności do informacji i pomocy biura w procedurze ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.

W związku z tym, dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców zostają przeniesione na platformę ClickMeeting i odbędą się w formie on-line (webinaria). Szkolenia będą prowadzone na żywo, przez pracownika biura LGD.

 

Terminy webinariów:

Wszystkie zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 lipca br.

 

Zasady udziału w webinariach organizowanych przez LGD:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać skan lub zdjęcie formularza na adres: biuro@dolinagielczwi.org do dnia 5 lipca 2020 r. Osoba przesyłająca zgłoszenie powinna podać wszystkie informacje wymagane przez LGD, w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika.

Najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia LGD prześle e-maila zawierającego wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinaru (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem szkolenia.

Tutaj dostępny jest film wyjaśniający, jak przystąpić do webinaru: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

Uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego jest zobowiązany wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Wszystkie te dane muszą być zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Uwaga 1:

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Rada LGD oceniająca wnioski o przyznanie pomocy przyzna punkty za uczestnictwo w szkoleniu on-line, jeśli Uczestnik spełni następujące wymagania:

    1. uczestniczył w webinarium przez co najmniej 75% czasu jego trwania, wyliczonego na podstawie czasu zalogowania Uczestnika do pokoju konferencyjnego,
    2. Uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego podał swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i dane te są zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Uwaga 2:

Zapewnienie połączenia internetowego o odpowiedniej jakości do uczestniczenia w webinarze należy do Uczestnika.

LGD nie odpowiada za zakłócenia odbioru szkolenia na urządzeniu końcowym Uczestnika (zrywanie połączeń, „przerywanie” głosu lub obrazu video, itp.), wynikające z jakości połączenia internetowego o  niewystarczającej jakości.