Przewodnik „Kajakiem po Wieprzu”

8 maja 2019 Drukuj

Przewodnik „Kajakiem po rzece Wieprz” to pierwsze wydawnictwo opisujące Wieprz od okolic Krasnobrodu aż do ujścia do Wisły w okolicy Dęblina – to ponad 300 km rzeki dostępnej dla turystyki kajakowej, która jest podzielona na 22 etapy. Przewodnik jest efektem współpracy 7 lokalnych grup działania, które w partnerstwie promują aktywny wypoczynek oraz walory przyrodnicze i kulturowe Lubelszczyzny. W ramach projektu została wydana również wersja przewodnika w j. angielskim „Kayaking on the Wieprz River”.