Planowane nabory w 2020 r.

5 czerwca 2020 Drukuj

W 2020 r. planujemy ogłosić nabory w następujących zakresach:

1)  Podejmowanie działalności gospodarczej – dostępny limit środków: 660 000 zł

2) Rozwijanie działalności gospodarczej  – dostępny limit środków: 158 427, 48 zł

3) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – dostępny limit środków: 145 624,44 zł

4) Działania ukierunkowane na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej – dostępny limit środków: 50 000 zł

Planowane terminy (potwierdzimy po otrzymaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego):

  • szkolenia dla Wnioskodawców (w formie webinarów) – 1/2 tydzień lipca br.
  • ogłoszenia o naborach – 1/2 tydzień lipca br.
  • nabory (przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy) – 1-sza poł. sierpnia br.

Zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznania pomocy zachęcamy do zapoznania się z warunkami przyznawania pomocykryteriami oceny wniosków oraz z dokumentacją aplikacyjną.

Pracownicy LGD świadczą bezpłatne doradztwo w wyżej wymienionych zakresach.

Aby skorzystać z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD niezbędne jest uprzednie telefoniczne lub e-mailowe umówienie się na spotkanie pod numerem tel.: 81 52 53 012 lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@dolinagielczwi.org