Ogłaszamy wyniki naborów

21 września 2020 Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju przeprowadzonych w terminie od 4 do 20 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.

 

 

Poszczególne wyniki zamieszczone na podstronie „nabory”:

Nabór 1/2020 (Podejmowanie działalności gospodarczej)

Nabór 2/2019 (Rozwijanie działalności gospodarczej)

Nabór 3/2019 (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej)

Nabór 4/2019 (Działania ukierunkowane na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej)