Nabory zostały ogłoszone

6 lipca 2020 Drukuj
Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

1. Podejmowania działalności gospodarczej – Ogłoszenie naboru nr 1/2020

2. Rozwijania działalności gospodarczej – Ogłoszenie naboru nr 2/2020

3. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – Ogłoszenie naboru nr 3/2020

4. Działań ukierunkowanych na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej – Ogłoszenie naboru nr 4/2020