Wznowienie posiedzenia Rady

16 września 2020 Drukuj

Decyzją Przewodniczącego Rady LGD Grzegorza Tkaczuka posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020 i 4/2020 zostanie wznowione w dniu 18 września 2020 r. o godz. 13.00. W kolejnym dniu posiedzenia Rada będzie procedowała wedle kolejnych punktów porządku posiedzenia.