Konsultacje zmian w LSR i kryteriach wyboru

14 maja 2019 Drukuj

W związku z możliwością pozyskania bonusu finansowego na rozwój przedsiębiorczości Zarząd LGD „Dolina Giełczwi”, po zapoznaniu się z wynikiem konsultacji wstępnej (ankieta internetowa) opracował projekt zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR). W związku z powyższym zmianie uległy m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania.

Jednocześnie przedstawiamy propozycję zmian w Regulaminie Rady i załącznikach oraz w Kryteriach wyboru operacji. Zmiany te podyktowane są analizą procesu oceny i wyboru operacji przez Radę LGD i polegają na wprowadzeniu zmian porządkowych i usprawniających procedurę.

Formularz zgłaszania zmian

LSR Dolina Giełczwi_propozycja zmiany 2019

Regulamin Rady LGD_propozycja zmiany 2019

Zał. nr 1 do Regulaminu Rady – Procedura wyboru operacji_propozycja zmiany_2019

Zał. nr 2 do Regulaminu Rady – Deklaracja bezstronności_propozycja zmiany_2019

Zał. nr 3 do Regulaminu Rady – Rejestr interesów_propozycja zmiany 2019

Propozycja zmiany kryteriów wyboru_PREMIA

Propozycja zmiany kryteriów wyboru_ROZWÓJ 

Propozycja zmiany kryteriów wyboru_POZOSTALI

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 22 maja br. do godz. 16.00 telefonicznie pod numerem tel. 81 52 53 012, drogą elektroniczną na adres biuro@dolinagielczwi.org  lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „Dolina Giełczwi”.

Do wyrażenia swojej opinii zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Liczymy na Państwa zaangażowanie.