Konsultacje społeczne w Gminie Trawniki

13 kwietnia 2021 Drukuj
Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Gminę Trawniki.
Konsultacje społeczne związane są z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dotyczą trzech obszarów:
1. terenu przed dworcem PKP w Trawnikach,
2. terenu między Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trawnikach, a Urzędem Gminy Trawniki wraz z obszarem naprzeciwko,
3. parku w okolicy remizy i szkoły podstawowej w Siostrzytowie.
Konsultacje będą prowadzone przy użyciu trzech technik:
1. ankieta internetowa,
2. punkt konsultacyjny,
3. zespół roboczy.
Zapraszamy do konsultacji w pierwszej technice i uzupełnienia anonimowej ankiety internetowej do końca maja 2021 r. dostępnej na stronie Gminy Trawniki: http://www.trawniki.pl/…/825-nowa-jakosc-konsultacji
                                                                                       Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!