Konsultacje społeczne – I etap

28 grudnia 2020 Drukuj

W związku z możliwością wykorzystania dodatkowych środków powstałych z różnic kursowych (euro/zł), zwracamy się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z obszaru LSR „Dolina Giełczwi” o zgłaszanie pomysłów na realizację inwestycji ze środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Pomysły należy zgłaszać e-mailowo (biuro@dolinagielczwi.org) w formie wypełnionej fiszki projektowej – poniżej do pobrania. Pomysły powinny być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju „Dolina Giełczwi”.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 stycznia 2021 r.

Przeprowadzenie niniejszych konsultacji pozwoli nam na aktualizację budżetu LSR, a tym samym ogłoszenie nowych naborów w 2021 r. i wykorzystanie dodatkowych środków.