Wznowienie posiedzenia Rady

13 marca 2019 Drukuj

Decyzją Przewodniczącego Rady LGD Grzegorza Tkaczuka posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 1/2019 zostanie wznowione w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 13.00. W kolejnym dniu posiedzenia Rada będzie procedowała wedle kolejnych punktów porządku posiedzenia.