Wykaz złożonych wniosków

31 października 2019 Drukuj

W dniu 29 października 2019 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy do LGD „Dolina Giełczwi” w następujących zakresach:

  1. Rozwijania działalności gospodarczej (nabór 2/2019) – złożono 11 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 1.897.061 zł.
  2. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór 3/2019) –  złożono 6 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 938.005 zł.
  3. Działań ukierunkowanych na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej (nabór 4/2019) – złożono 4 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 200.000 zł.

Łącznie złożono do biura LGD „Dolina Giełczwi” 21 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 3.035.066 zł.