Szkolenia

Drukuj

Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” organizuje szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjne z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami PROW.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W tym miejscu będziemy zamieszczać informacje o planowanych szkoleniach i spotkaniach.

02.01.2019 r.

W związku z planowanym naborem w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” w terminie od 4 do 18 lutego 2019 r., LGD „Dolina Giełczwi” informuje o planowanych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, na które zapraszamy osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach tego naboru.

1. OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Temat: Zasady i warunki ubiegania się o dotację w ramach podejmowania przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.

Uczestnictwo w otwartym spotkaniu informacyjnym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym – zagadnienia nie będą ponownie omawiane podczas szkolenia.

Termin 1:

8 stycznia 2019 r. (wtorek), godz. 15.00; Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Termin 2:

9 stycznia 2019 r. (środa), godz. 16.00; Sala wystawowa (parter) Urzędu Gminy w Mełgwi, ul. Partyzancka 2

2. SZKOLENIE

Temat: Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu dla zakresu „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2, PROW 2014-2020.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Termin: 15 stycznia 2019 r. , godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

UWAGA: Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Program szkolenia 15.01.2019

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 8 stycznia 2019 r.:

 • na adres email LGD: biuro@dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia)
 • bezpośrednio do biura LGD „Dolina Giełczwi”: Lubelska 77 A, 21-050 Piaski.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń – zorganizujemy dodatkowe szkolenia w dniach 16, 17, 18 stycznia 2019 r. Wszyscy zainteresowani, którzy prześlą w terminie zgłoszenie na szkolenie otrzymają informację zwrotną z biura LGD o zakwalifikowaniu na szkolenie. Informacje będą wysyłane po 8 stycznia 2019 r.

 3. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje indywidualne mają charakter informacyjny i nie polegają na wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych Wnioskodawcy.

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z konsultacji indywidualnych w danej gminie – przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne (tel. do biura LGD: 81 52 53 012):

 • Trawniki – 21.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Rybczewice – 22.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Mełgiew – 23.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Milejów – 24.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Piaski – 25.01.2018 r., od godz. 9.00, Biuro LGD

Przewidujemy ok. 30 min / Beneficjenta.

Uczestnicząc w konsultacjach indywidualnych Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

 


25.04.2018 r.

W związku z planowanym naborem w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” w terminie od 4 do 18 czerwca 2018 r., LGD „Dolina Giełczwi” informuje o organizowanym spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

 1. OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Termin: 10.05.2018 r., godz. 16.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Temat: Zasady i warunki ubiegania się o dotację w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym – zagadnienia nie będą ponownie omawiane na szkoleniu w dniu 16 maja 2018 r.

Uczestnictwo w otwartym spotkaniu informacyjnym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 2. SZKOLENIE

Termin: 16.05.2018 r., godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Temat: Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu dla zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2, PROW 2014-2020.

Program szkolenia 16.05.2018

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 11 maja 2018 r.:

 • na adres email: biuro@dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia)
 • faxem na nr 81 52 53 012
 • pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, Lubelska 77 A, 21-050 Piaski (decyduje data wpływu).

UWAGA: Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.


06.02.2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza na szkolenie „Warunki ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 przez organizacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe i kościoły. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy.” 

Termin i miejsce szkolenia: godz. 13.00, 13 lutego 2018 r. (wtorek); Lubelska 22, Miejskie Centrum Kultury (sala klubowa – parter).

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji społecznych, wspólnot mieszkaniowych i kościołów z obszaru LSR.

Program szkolenia – 13.02.2018 r. 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie – 13.02.2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 lutego 2018 r.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres email: biuro@dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia) lub nr fax 81 52 53 012 bądź też pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski  (decyduje data wpływu).


31.07.2017 r.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza na szkolenia:

1.  „Warunki ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 przez organizacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe i kościoły. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy.” 

Termin i miejsce szkolenia: godz. 15.00, 7 sierpnia 2017 r. (poniedziałek); biuro LGD, Piaski, ul. Lubelska 77 A

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji społecznych, wspólnot mieszkaniowych i kościołów z obszaru LSR.

Program szkolenia – 07.08.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie – 07.08.2017 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 sierpnia 2017 r.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres email: biuro@dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia) lub nr fax 81 52 53 012 bądź też pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski  (decyduje data wpływu).

2.  „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.” 

Termin i miejsce szkolenia: godz. 10.00, 8 sierpnia 2017 r. (wtorek); Miejskie Centrum Kultury, Piaski, ul. Lubelska 22

Szkolenie jest skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru LSR.

Program szkolenia – 08.08.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 08.08.2017 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 sierpnia 2017 r.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres email: biuro@dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia) lub nr fax 81 52 53 012 bądź też pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski  (decyduje data wpływu).

UWAGA: Uczestnictwo w szkoleniach jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie zorganizowane dodatkowe szkolenie.


18.07.2017 r.

LGD „DOLINA GIEŁCZWI” zaprasza na OTWARTE spotkania informacyjne na temat zasad i warunków ubiegania się o dotację w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez:
1) podejmowanie działalności gospodarczej,
2) rozwijanie działalności gospodarczej.

W trakcie spotkań zostaną omówione warunki i zasady pozyskiwania dotacji oraz zasady oceny i kryteria wyboru operacji przez LGD.

Spotkania odbędą się:

 • 25 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali wystawowej Urzędu Gminy w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2,
 • 26 lipca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Piaskach przy ul. Lubelskiej 22.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru LGD, tj. gmin Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.


22.09.2016 r.

LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniu „Przygotowanie Wnioskodawców w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach I naboru wniosków”.

Termin i miejsce szkolenia: 25 października 2016 r., godz. 9.00 – 15.00, Biuro LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77a, 21-050 Piaski

Program szkolenia 25.10.2016 r.

UWAGA: Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie Formularz zgłoszeniowy i przesłanie na adres email: biuro@dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia) lub nr fax 81 52 53 012 bądź też pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski  (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą przez pracowników biura LGD do dnia 20 października 2016 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona (max. 20 osób). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.


LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą na konsultacje indywidualne.

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z konsultacji indywidualnych w danej gminie – przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne (tel. do biura LGD: 81 52 53 012):

 • Milejów – 27.10.2016 r., godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Mełgiew – 28.10.2016 r., godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Trawniki – 02.11.2016 r., godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Rybczewice – 03.11.2016 r., godz. 9.00, Urząd Gminy
 • Piaski – 04.11.2016 r., godz. 9.00, Biuro LGD

Przewidujemy ok. 30 min / Beneficjenta.

UWAGA: Uczestnicząc w konsultacjach indywidualnych Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Konsultacje indywidualne mają charakter informacyjny i nie polegają na wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych Beneficjenta.