Wdrażanie LSR

Drukuj

Zgodnie z zobowiązaniami LGD wynikającymi z umowy ramowej zamieszczamy umowę ramową na realizację LSR podpisaną pomiędzy LGD i Samorządem Województwa w dniu 18 maja 2016 r.