Wdrażanie LSR

Drukuj

Zgodnie z zobowiązaniami LGD wynikającymi z umowy ramowej zamieszczamy umowę ramową na realizację LSR podpisaną pomiędzy LGD i Samorządem Województwa w dniu 18 maja 2016 r.

 

Umowa

o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność nr 00014-6933-UM0310003/15

Aneks nr 1 do umowy ramowej z dn. 08.07.2016 r Aneks nr 2 do umowy ramowej z dn. 12.10.2016 r Aneks nr 3 do umowy ramowej z dn. 02.03.2017 r. Aneks nr 4 do umowy ramowej z dn. 12.06.2017 r. Aneks nr 5 do umowy ramowej z dn. 15.01.2018 r. Aneks nr 6 do umowy ramowej z dn. 31.01.2019 r. Aneks nr 7 do umowy ramowej z dn. 04.07.2019 r. Aneks nr 8 do umowy ramowej z dn. 30.07.2019 r. Aneks nr 9 do umowy ramowej z dn. 29.10.2019 r. Aneks nr 10 do umowy ramowej z dn. 01.06.2020 r. Aneks nr 11 do umowy ramowej z dn. 03.09.2020 r Aneks nr 12 do umowy ramowej z dn. 24.09.2020 r Aneks nr 13 do umowy ramowej z dn. 22.12.2020 r Aneks nr 14 do umowy ramowej z dn. 04.05.2021 r Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR Dolina Giełczwi)

Zał. nr 1 do umowy ramowej - aktualizacja LSR z dnia 10 marca 2021 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków

Zał. nr 2 do umowy - zaktualizowany w dniu 10 marca 2021 r.

Procedura oceny i wyboru operacji

Zał. nr 3 do umowy ramowej - zaktualizowany w dniu 28 maja 2019 r.

Regulamin Rady LGD

Zał. nr 4 do umowy ramowej - zaktualizowany w dniu 28 maja 2019 r.

Kryteria wyboru operacji

Zał. nr 5 do umowy ramowej - zaktualizowany w dn. 25 czerwca 2021 r.

Opis stanowisk

Zał. nr 6 do umowy ramowej - zaktualizowany w dn. 25.06.2021 r.

Plan szkoleń

Zał. nr 7 do umowy ramowej - zaktualizowany w dniu 13 marca 2019 r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe ze zrealizowanych przez LGD operacji - stan na 31.12.2016 r. Zestawienie rzeczowo – finansowe ze zrealizowanych przez LGD operacji - stan na 31.12.2017 r. Zestawienie rzeczowo – finansowe ze zrealizowanych przez LGD operacji - stan na 31.12.2018 r. Zestawienie rzeczowo - finansowe ze zrealizowanych przez LGD operacji - stan na 31.12.2019 r. Zestawienie rzeczowo - finansowe ze zrealizowanych przez LGD operacji - stan na 31.12.2020 r. informacja o sposobie wykorzystania śr. finansowych - 2016 Informacja o sposobie wykorzystania śr. finansowych - 2017 Informacja o sposobie wykorzystania śr. finansowych - 2018 Informacja o sposobie wykorzystania śr. finansowych - 2019 Informacja o sposobie wykorzystania śr. finansowych - 2020