Informacja po posiedzeniu odwoławczym

30 lipca 2018 Drukuj

Informujemy, że Rada LGD w dniu 27 lipca 2018 r. odbyła posiedzenie w związku z protestem dotyczącym naboru 7/2018. Na posiedzeniu, Rada przeprowadziła autokontrolę wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do którego został złożony protest. W załączeniu publikujemy protokół z posiedzenia oraz zaktualizowaną listę wniosków wybranych w ramach naboru 7/2018 po przeprowadzonej autokontroli.