Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych

18 grudnia 2018 Drukuj

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” odbędzie się w terminie od 4 do 18 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją aplikacyjną zamieścimy na stronie internetowej po 14 stycznia 2019 r.

 

W związku z planowanym naborem, rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych, na które zapraszamy osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach tego naboru.

 

1. OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Temat: Zasady i warunki ubiegania się o dotację w ramach podejmowania przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR.

Uczestnictwo w otwartym spotkaniu informacyjnym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym – zagadnienia nie będą ponownie omawiane podczas szkolenia.

Termin 1:

8 stycznia 2019 r. (wtorek), godz. 15.00; Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

Termin 2:

9 stycznia 2019 r. (środa), godz. 16.00; Sala wystawowa (parter) Urzędu Gminy w Mełgwi, ul. Partyzancka 2

2. SZKOLENIE

Temat: Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu dla zakresu „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2, PROW 2014-2020.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Termin: 15 stycznia 2019 r. , godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Sala klubowa (parter) Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22

UWAGA: Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Program szkolenia 15.01.2019

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 8 stycznia 2019 r.:

  • na adres email LGD: biuro@dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia)
  • bezpośrednio do biura LGD „Dolina Giełczwi”: Lubelska 77 A, 21-050 Piaski.

 3. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje indywidualne mają charakter informacyjny i nie polegają na wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych Wnioskodawcy.

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z konsultacji indywidualnych w danej gminie – przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne (tel. do biura LGD: 81 52 53 012):

  • Trawniki – 21.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
  • Rybczewice – 22.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
  • Mełgiew – 23.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
  • Milejów – 24.01.2019 r., od godz. 9.00, Urząd Gminy
  • Piaski – 25.01.2018 r., od godz. 9.00, Biuro LGD

Przewidujemy ok. 30 min / Beneficjenta.

Uczestnicząc w konsultacjach indywidualnych Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.