Organy LGD

Drukuj

Organami Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi” są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada.

Zarząd:

 1. Katarzyna Adamiak – Prezes Zarządu
 2. Gerard Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
 3. Miłosz Dutkowski – Sekretarz Zarządu
 4. Anna Dygulska – Członek Zarządu
 5. Agnieszka Jakubowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Jarosław Wróbel
 2. Iwona Smolira
 3. Janina Zielińska

Rada:

 1. Joanna Jesionek – sektor gospodarczy
 2. Samanta Szabała – sektor społeczny
 3. Małgorzata Małysz – sektor gospodarczy
 4. Hieronim Pietrzyk – sektor społeczny
 5. Michał Szklarz reprezentujący Ludowy Klub Sportowy „Piaskovia”– sektor społeczny
 6. Barbara Baran reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich „Rybczewice” – sektor społeczny
 7. Robert Wieczorek – sektor gospodarczy
 8. Grzegorz Tkaczuk – sektor społeczny
 9. Agnieszka Kierys – sektor społeczny
 10. Julita Tarnogórska-Burak reprezentująca gminę Trawniki – sektor publiczny
 11. Elżbieta Masicz reprezentująca gminę Rybczewice – sektor publiczny.

Walne Zebranie Członków:

Sektor publiczny: 

Gmina Mełgiew, Gmina Milejów, Gmina Piaski, Gmina Rybczewice, Gmina Trawniki, Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach, Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, Powiat Świdnicki w Świdniku

Sektor społeczny:

osoby fizyczne: Adamiak Katarzyna, Baltyn Przemysław, Cholewa Michał, Czubacki Sławomir, Dutkowski Miłosz, Dygulska Anna, Gorgol Zofia, Jakubowska Agnieszka, Jarymek Aleksandra, Kasprzak Dariusz, Kierys Agnieszka, Kijek Marcin, Kochalski Paweł, Kołodziejczyk Dariusz, Kostrzewa Małgorzata, Kowalczyk Gerard, Kunc Joanna, Kuśmicki Sławomir, Kwiatek Bogumiła, Lipa Stanisław, Łykus Leszek Władysław, Najda Marcin, Pietrzyk Hieronim, Rudawska Agnieszka, Skiba Piotr, Szabała Samanta, Tkaczuk Grzegorz, Trała Renata, Warda Paweł, Wójcik Piotr, Zielińska Janina

osoby prawne: Forum Kobiet Gminy Milejów, Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, Fundacja Nasza Nadzieja, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Rybczewice, Gminno-Strażacki Klub Sportowy „Płomień” Minkowice, Koło Gospodyń Wiejskich „Rybczewice”, Koło Gospodyń Wiejskich w Trawnikach-Kolonii, Kreatywne Piaski, Ludowy Klub Sportowy Biskupice, Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Siostrzytów, Ludowy Klub Sportowy „OLEŚNIA” w Oleśnikach, Ludowy Klub Sportowy „Piaskovia”, Ludowy Klub Sportowy PERŁA w Mełgwi, Ludowy Klub Sportowy „TUR” Milejów, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Dominowie, Ochotnicza Straż Pożarna Kębłów, Ochotnicza Straż Pożarna w Kozicach Górnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Krępcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzesimowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Kozic Górnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Kawęczyńskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Mełgwi, Ochotnicza Straż Pożarna w Minkowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku – Kolonii, Ochotnicza Straż Pożarna Piaski, Ochotnicza Straż Pożarna w Pilaszkowicach – Bazarze, Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliszczkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Trawnikach, Ochotnicza Straż Pożarna Wierzchowiska, Parafia Rzymskokatolicka Św. Wita w Mełgwi, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Milejowie, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „OGNIWO” Piaski, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Piaski, Stowarzyszenie Oświatowe „Edu-Copernicus”, Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem”, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice, Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic

Sektor gospodarczy: 

Augustyniak Mariusz, Chmielewska – Najda Monika, EKOTRAW Sp. z o.o., F.H.U. MARKO Sp. J., Forest Sp. z o.o., Gładysz Jolanta, Jesionek Joanna, Małysz Małgorzata, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach, Witkowska Mariola, Zrzeszenie Producentów Owoców „STRYJNO SAD”

(lista Członków LGD zaktualizowana w dniu 01.06.2022 r.)

 

Jak zostać członkiem LGD? – czytaj tutaj.