Nabór: Nabór 4/2018

Wyniki naboru 4/2018

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego […]

Wykaz złożonych wniosków

Informujemy, że w ramach naboru nr 4/2018 w zakresie „Utrwalenie wartości zabytków z obszaru LSR poprzez prace konserwatorskie i/lub restauratorskie” wpłynęły 3 […]