Nabór: Nabór 3/2019

Wyniki naboru 3/2019

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego […]

Wykaz złożonych wniosków 3/2019

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 3/2019 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”   złożono 6 wniosków o przyznanie pomocy […]