Nabór: Nabór 3/2018

Wyniki naboru 3/2018

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego […]

Wykaz złożonych wniosków

Informujemy, że w ramach naboru nr 3/2018 w zakresie „Organizacja wydarzeń kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię” wpłynęły 3 wnioski o przyznanie […]