Nabór: Nabór 1/2018

Wyniki naboru 1/2018

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego […]

Wykaz złożonych wniosków

Informujemy, że w ramach naboru nr 1/2018 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej” wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy na łączną […]