Dokumenty programowe

Drukuj

Na tej stronie publikujemy dokumenty niezbędne potencjalnym wnioskodawcom podczas przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Dolina Giełczwi”:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą zmiany tych kryteriów

oraz dokumenty, które pozwolą zapoznać się z procedurą oceny i wyboru wniosków stosowaną przez Radę LGD „Dolina Giełczwi”:

 1. Wytyczne MRiRW dla LGD w zakresie zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – obowiązujące nr 7/1/2020
 2. Regulamin Rady LGD „Dolina Giełczwi”
 3. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR
 4. Formularze kart oceny:
 • Karta weryfikacji wstępnej oceny operacji
 • Karta oceny zgodności operacji z LSR
 • Karta oceny operacji według kryteriów lokalnych dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą
 • Karta oceny operacji według kryteriów lokalnych dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą
 • Karta oceny operacji według kryteriów lokalnych dla pozostałych podmiotów, w tym organizacji społecznych, wspólnot mieszkaniowych, kościołów
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR Dolina Giełczwi)

Zał. nr 1 do umowy ramowej - aktualizacja LSR z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Kryteria wyboru operacji - cz. 1

dla osób fizycznych podejmujących dz. gospodarczą - aktualizacja 13.06.2019 r.

Kryteria wyboru operacji - cz. 2

dla podmiotów rozwijających dz. gospodarczą - aktualizacja 13.06.2019 r.

Kryteria wyboru operacji - cz. 3

dla pozostałych podmiotów, w tym organizacji społecznych, wspólnot mieszkaniowych, kościołów - aktualizacja 13.06.2019 r.

Wytyczne nr 7_1_2020

w zakresie zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Regulamin Rady LGD

Zał. nr 4 do umowy ramowej - zaktualizowany w dniu 28 maja 2019 r.

Procedura oceny i wyboru operacji

Zał. nr 3 do umowy ramowej - zaktualizowany w dniu 28 maja 2019 r.

Karta weryfikacji w zakresie wstępnej oceny wniosku (w tym ocena zgodności z PROW)

- wersja 12/2020

Karta oceny zgodności operacji z LSR

zaktualizowana w dniu 7 lutego 2017 r.

KARTA OCENY OPERACJI według kryteriów lokalnych LGD „Dolina Giełczwi” - I

dla osób podejmujących działalność gospodarczą (wersja 06/2019)

KARTA OCENY OPERACJI według kryteriów lokalnych LGD „Dolina Giełczwi” - II

dla osób rozwijających działalność gospodarczą (wersja 06/2019)

KARTA OCENY OPERACJI według kryteriów lokalnych LGD „Dolina Giełczwi” - III

dla pozostałych podmiotów (wersja 06/2019)