Dokumenty programowe

Drukuj

Na tej stronie publikujemy dokumenty niezbędne potencjalnym wnioskodawcom podczas przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Dolina Giełczwi”:

  1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)
  2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą zmiany tych kryteriów

oraz dokumenty, które pozwolą zapoznać się z procedurą oceny i wyboru wniosków stosowaną przez Radę LGD „Dolina Giełczwi”:

  1. Regulamin Rady
  2. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR
  3. Formularze kart oceny:
  • Karta weryfikacji wstępnej oceny operacji
  • Karta oceny zgodności operacji z LSR
  • Karta oceny operacji według kryteriów lokalnych dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą
  • Karta oceny operacji według kryteriów lokalnych dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą
  • Karta oceny operacji według kryteriów lokalnych dla pozostałych podmiotów, w tym organizacji społecznych, wspólnot mieszkaniowych, kościołów