PROW 2014 – 2020

Drukuj

flag_yellow_lowPROW-credits

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Realizacja Planu komunikacji dla obszaru LSR poprzez prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wsparcie realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Dolina Giełczwi” oraz upowszechnienie efektów jej realizacji.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje na stronie internetowej są opracowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”.