Organy LGD

Drukuj

Organami Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi” są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada.

Zarząd:

 1. Katarzyna Adamiak – Prezes Zarządu
 2. Gerard Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
 3. Miłosz Dutkowski – Sekretarz Zarządu
 4. Anna Dygulska – Członek Zarządu
 5. Agnieszka Jakubowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Iwona Smolira
 2. Krystyna Barczewska
 3. Janina Zielińska

Rada:

 1. Mariola Witkowska – sektor gospodarczy
 2. Małgorzata Małysz – sektor gospodarczy
 3. Robert Wieczorek – sektor gospodarczy
 4. Aleksandra Jarymek – sektor społeczny
 5. Samanta Szabała – sektor społeczny
 6. Bartłomiej Wypych reprezentujący Ludowy Klub Sportowy „OLEŚNIA w Oleśnikach”– sektor społeczny
 7. Ewa Mazur reprezentująca gminę Trawniki – sektor publiczny
 8. Grzegorz Tkaczuk – sektor społeczny
 9. Elżbieta Masicz reprezentująca gminę Rybczewice – sektor publiczny
 10. Hieronim Pietrzyk reprezentujący gminę Piaski – sektor publiczny
 11. Waldemar Wójcik reprezentujący Ludowy Klub Sportowy „Piaskovia” – sektor społeczny

Walne Zebranie Członków:

Sektor publiczny: 

Gmina Mełgiew, Gmina Milejów, Gmina Piaski, Gmina Rybczewice, Gmina Trawniki, Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach, Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, Powiat Świdnicki w Świdniku

Sektor społeczny:

os. fizyczne: Adamiak Katarzyna, Augustyniak Mariusz, Baltyn Przemysław, Cholewa Michał, Czubacki Sławomir, Dutkowski Miłosz, Dygulska Anna, Gorgol Zofia, Jakubowska Agnieszka, Jarymek Aleksandra, Kasprzak Dariusz Stanisław, Kierys Agnieszka, Kochalski Paweł, Kołodziejczyk Dariusz, Kowalczyk Gerard, Kunc Joanna, Kuśmicki Sławomir, Kwiatek Bogumiła Teresa, Lipa Stanisław, Łykus Leszek Władysław, Najda Marcin Sebastian, Skiba Piotr, Szabała Samanta, Świetlicka Monika, Tkaczuk Grzegorz, Trała Renata, Warda Paweł, Wójcik Piotr Maciej, Zielińska Janina Maria

os. prawne: Forum Kobiet Gminy Milejów, Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, Fundacja Nasza Nadzieja, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Rybczewice, Gminno-Strażacki Klub Sportowy „Płomień” Minkowice, Ludowy Klub Sportowy Biskupice, Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Siostrzytów, Ludowy Klub Sportowy „OLEŚNIA” w Oleśnikach, Kreatywne Piaski, Ludowy Klub Sportowy „Piaskovia”, Ludowy Klub Sportowy PERŁA w Mełgwi, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Dominowie, Ochotnicza Straż Pożarna Kębłów, Ochotnicza Straż Pożarna w Kozicach Górnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Krępcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzesimowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Kozic Górnych, Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Kawęczyńskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Mełgwi, Ochotnicza Straż Pożarna w Minkowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku – Kolonii, Ochotnicza Straż Pożarna Piaski, Ochotnicza Straż Pożarna w Pilaszkowicach – Bazarze, Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliszczkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Trawnikach, Ochotnicza Straż Pożarna Wierzchowiska, Parafia Rzymskokatolicka Św. Wita w Mełgwi, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Milejowie, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „OGNIWO” Piaski, Stowarzyszenie Oświatowe „Edu-Copernicus”, Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem”, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice, Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic

Sektor gospodarczy: 

Chmielewska – Najda Monika, F.H.U. MARKO Sp. J., Forest Sp. z o.o., Gładysz Jolanta, Małysz Małgorzata, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach, Witkowska Mariola Anna, Zrzeszenie Producentów Owoców „STRYJNO SAD”

(lista Członków LGD zaktualizowana w dniu 05.03.2020 r.)

Jak zostać członkiem LGD? – czytaj tutaj.