Organy LGD

Drukuj

Organami Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi” są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada.

Zarząd:

 1. Katarzyna Adamiak – Prezes Zarządu
 2. Gerard Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
 3. Miłosz Dutkowski – Sekretarz Zarządu
 4. Anna Dygulska – Członek Zarządu
 5. Agnieszka Jakubowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Jarosław Wróbel
 2. Iwona Smolira
 3. Janina Zielińska

Rada:

 1. Joanna Jesionek – sektor gospodarczy
 2. Samanta Szabała – sektor społeczny
 3. Małgorzata Małysz – sektor gospodarczy
 4. Hieronim Pietrzyk – sektor społeczny
 5. Michał Szklarz reprezentujący Ludowy Klub Sportowy „Piaskovia”– sektor społeczny
 6. Barbara Baran reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich „Rybczewice” – sektor społeczny
 7. Robert Wieczorek – sektor gospodarczy
 8. Grzegorz Tkaczuk – sektor społeczny
 9. Agnieszka Kierys – sektor społeczny
 10. Julita Tarnogórska-Burak reprezentująca gminę Trawniki – sektor publiczny
 11. Elżbieta Masicz reprezentująca gminę Rybczewice – sektor publiczny.

Jak zostać członkiem LGD? – czytaj tutaj.