Odwoławcze posiedzenie Rady

2 kwietnia 2019 Drukuj

Biuro LGD „Dolina Giełczwi” informuje, że Przewodniczący Rady LGD zwołał posiedzenie odwoławcze na dzień 5 kwietnia 2019 r. (piątek) na godz. 13.00 w siedzibie LGD, przy ul. Lubelskiej 77 A w Piaskach.

Podczas posiedzenia zostanie przeprowadzona procedura odwoławcza w sprawie protestu złożonego do biura LGD „Dolina Giełczwi” w ramach naboru wniosków 1/2019.