Informacja po posiedzeniu ws. ponownej oceny wniosku

29 kwietnia 2019 Drukuj

Informujemy, że Rada LGD w dniu 26 kwietnia 2019 r. odbyła posiedzenie w związku z ponowną oceną operacji z naboru 1/2019 po rozstrzygnięciu protestu przez Zarząd Województwa .

W załączeniu publikujemy protokół z posiedzenia oraz zaktualizowaną listę wniosków wybranych w ramach naboru 1/2019 po ponownej ocenie operacji.

W dniu 14 maja br. zgodnie z zaleceniem UMWL dokonano korekty protokołu z posiedzenia Rady w dniu 26.04.2019 r.