Informacja po posiedzeniu ws. autokontroli

12 kwietnia 2022 Drukuj

Informujemy, że Rada LGD w dniu 11 kwietnia 2022 r. odbyła posiedzenie w związku z protestem dotyczącym oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru 1/2022.

Na posiedzeniu członkowie Rady LGD przeprowadzili autokontrolę oceny operacji o przyznanie pomocy nr 1/2022/DG/13 w zakresie zarzutów podniesionych w proteście złożonym w dniu 01.04.2022 r. Rada LGD podtrzymała swoje stanowisko w sprawie oceny operacji nr 1/2022/DG/13.

Protest został przekazany w dniu 12.04.2022 r. do rozpatrzenia przez właściwą instytucję, tj. Zarząd Województwa Lubelskiego.