Nabór: Nabór 1/2020

Wyniki naboru 1/2020

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego […]

Wznowienie posiedzenia Rady

Decyzją Przewodniczącego Rady LGD Grzegorza Tkaczuka posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020 i 4/2020 zostanie […]

Posiedzenie Rady ws. oceny

Informujemy, że w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach mieszczącym się przy ul. Lubelskiej 22, 21-050 […]