Aktualności

Organizacja wizyty studyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zwraca się z zapytaniem ofertowym na kompleksową organizację wizyty studyjnej na Litwie w ramach realizacji projektu […]

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z zasadą konkurencyjności informujemy o zaproszeniu do składania ofert na małą infrastrukturę rekreacyjną realizowaną w ramach projektu współpracy „Rozwój i promocja […]

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, Niniejszym przedstawiamy informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych – zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE […]