Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ponownie zaprasza do składania ofert na budowę małej infrastruktury rekreacyjnej:   Zapytanie ofertowe nr SPAWiR_DG/ZO_2/2021 […]

Konsultacje społeczne – II etap

Zapraszamy do konsultowania aktualizacji budżetu w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR). Aktualizacja jest wprowadzona w związku z możliwością ubiegania się LGD  […]

Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na warsztaty ZIELARSKO – RĘKODZIELNICZE w pierwszej i jedynej na obszarze LGD „Dolina Giełczwi” certyfikowanej Zagrodzie Edukacyjnej wpisanej do […]