Zgarnij przewodnik dla kajakarzy

25 stycznia 2019 Drukuj

Przewodnik „Kajakiem po rzece Wieprz” to pierwsze wydawnictwo opisujące Wieprz od okolic Krasnobrodu aż do ujścia do Wisły w okolicy Dęblina – to ponad 300 km rzeki dostępnej dla turystyki kajakowej, która jest podzielona na 22 etapy. Przewodnik jest efektem współpracy 7 lokalnych grup działania, które w partnerstwie promują aktywny wypoczynek oraz walory przyrodnicze i kulturowe Lubelszczyzny.

 

Mamy ciekawą propozycję:

Prześlij do nas swoje fotografie krajobrazowo-przyrodnicze wykonane na obszarze LGD „Dolina Giełczwi” (minimum 5) – a my wyślemy do Ciebie przewodnik „Kajakiem po rzece Wieprz” wraz z drobnym gadżetem reklamowym.

  1. Trzeba być autorem przekazywanych fotografii – należy wypełnić Zgoda na wykorzystanie i skan dołączyć do przesyłanych fotografii.
  2. Fotografie wraz ze zgodą można przesłać e-mailem (biuro@dolinagielczwi.org) lub poprzez We transfer.
  3. W treści wiadomości należy podać dane do wysyłki.
  4. Zdjęcia mogą zawierać znak wodny z określeniem autora.

Zdjęcia można przesyłać do biura LGD do końca stycznia 2019 r. !