3 zapytania ofertowe – mała infrastruktura – zmiany

25 kwietnia 2018 Drukuj

Postępowanie dot. zapytań ofertowych na małą infrastrukturę zakończyło się bez wyboru ofert, nie zostały złożone żadne oferty.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności informujemy o zaproszeniach do składania ofert na małą infrastrukturę rekreacyjną realizowaną w ramach projektu współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin złożenia oferty upływa z dniem 24 maja 2018 o godz. 12.00

Szczegóły zapytań ofertowych w załącznikach.

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zał. nr 1. do danej małej infrastruktury.

 

Zapytanie nr 1/DG/RozTurKaj/2018 „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Trawniki”

Zapytanie ofertowe infrastruktura Trawniki

zał. 1_formularz ofertowy – infrastruktura_DG.doc

zał. 2_oświadczenie o braku powiazań kapitałowych – infr_DG.doc

zał. 3_wykaz wykonanych robót budowlanych – infr_DG.doc

zał. 4_Przedmiar robót Trawniki

Projekt budowlany Altana – Trawnik 206_

Zapytanie nr 2/DG/RozTurKaj/2018 „Doposażenie miejsca postojowego w miejscowości Jaszczów”

Zapytanie ofertowe infrastruktura Jaszczów

zał. 1_formularz ofertowy – infrastruktura_DG.doc

zał. 2_oświadczenie o braku powiazań kapitałowych – infr_DG.doc

zał. 3_wykaz wykonanych robót budowlanych – infr_DG.doc

zał. 4_grill-rys_pogladowy-1

zał. 4_grill-rys_techn_elementow-1

zał. 4_Ławka i kosz

Zapytanie nr 3/DG/RozTurKaj/2018 „Doposażenie miejsca postojowego w miejscowości Siostrzytów” 

Zapytanie ofertowe infrastruktura Siostrzytów.docx

zał. 1_formularz ofertowy – infrastruktura_DG.doc

zał. 2_oświadczenie o braku powiazań kapitałowych – infr_DG.doc

zał. 3_wykaz wykonanych robót budowlanych – infr_DG.doc

zał. 4_Przedmiar robót Siostrzytów

Projekt budowlany Siostrzytów 2907_