Zapytanie ofertowe

4 czerwca 2018 Drukuj

Zgodnie z zasadą konkurencyjności informujemy o zaproszeniu do składania ofert na małą infrastrukturę rekreacyjną realizowaną w ramach projektu współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin złożenia oferty upływa z dniem 11 czerwca 2018 o godz. 15.00

Szczegóły w zapytaniu ofertowym infrastruktura

Ofertę należy sporządzić na zał. 1_formularz ofertowy – infrastruktura