Szukamy autora/ki opowiadań

17 sierpnia 2018 Drukuj

Poszukiwany/a autor/ka opowiadań

zainspirowanych lokalnymi legendami, podaniami i wspomnieniami mieszkańców

 

Poszukujemy osoby, która:

– jest kreatywna,

– ma sentyment do legend, podań i zakurzonych opowieści,

– chce i potrafi tworzyć ciekawe historie, które wzbudzą zachwyt, zwłaszcza u dzieci.

Wymagania:

– doświadczenie w pisaniu opowiadań

– znajomość zasad edytorskich

– kreatywność

– terminowość i rzetelność

Zakres pracy:

  • Oczekujemy napisania minimum 30 opowiadań.
  • Ilość tekstu – nie mniejsza niż 1 arkusz autorski.

Przyjmujemy, że jeden arkusz autorski to około 20 stron maszynopisu przy założeniach: format A4, marginesy po 2,5 cm, wielkość czcionki 12 pkt., interlinia pojedyncza.

  • Opowiadania powinny powstać w oparciu o informacje i materiały pisemne, które przekaże Zamawiający (m.in. transkrypcje opowieści wspomnieniowych mieszkańców obszaru).

Prosimy o złożenie oferty, zawierającej następujące informacje:

– portfolio wraz z dołączoną „próbką” swojego tekstu – zbliżonego tematycznie do zakresu planowanej pracy,

– wynagrodzenie brutto,

– termin realizacji,

– preferowaną formę nawiązania współpracy (umowa cywilnoprawna lub inna).

Ofertę można złożyć w terminie do 7 września 2018 r.

  • osobiście lub poprzez operatora pocztowego / kuriera na adres:

LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77a, 21-050 Piaski

Pytania dotyczące zamówienia można kierować:

– na adres e-mail: biuro@dolinagielczwi.org lub biuro@promenadas12.pl

– telefonicznie pod numerem telefonu: 81 52 53 012 lub 82 566 34 74.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zlecenie będzie realizowane w ramach projektu współpracy międzynarodowej pod nazwą „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj” w partnerstwie 3 LGD: LGD  „Dolina Giełczwi”, LGD PROMENADA S12 oraz litewskiej LGD Raseinių rajono vietosveiklosgrupė „Raseiniųkraštobendrija”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.