Szkolenie i konsultacje dla Wnioskodawców

6 lutego 2018 Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza na:

Szkolenie 

Zakres szkolenia: „Warunki ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 przez organizacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe i kościoły. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy.” 

Termin i miejsce szkolenia: 13 lutego 2018 r. (wtorek); godz. 13.00,  Piaski, ul. Lubelska 22 – Miejskie Centrum Kultury (sala klubowa – parter).

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji społecznych, wspólnot mieszkaniowych i kościołów z obszaru LSR.

Program szkolenia – 13.02.2018 r. 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie – 13.02.2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 lutego 2018 r.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres email: biuro@dolinagielczwi.org (skan podpisanego zgłoszenia) lub nr fax 81 52 53 012 bądź też pocztą na adres: LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski  (decyduje data wpływu).

Konsultacje indywidualne

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z konsultacji indywidualnych w danej gminie – przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne (tel. do biura LGD: 81 52 53 012):

  • Milejów – 15.02.2018 r. /czwartek/ od godz. 9.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna
  • Rybczewice – 16.02.2018 r. /piątek/ od godz. 9.00, Urząd Gminy, sala USC
  • Piaski – 20.02.2018 r. /wtorek/ od godz. 9.00, biuro LGD
  • Trawniki – 21.02.2018 r. /środa/ od godz. 9.00, Urząd Gminy, sala Rady
  • Mełgiew – 22.02.2018 r., /czwartek/od godz. 9.00, Urząd Gminy, sala wystawowa

Przewidujemy ok. 30 min / Beneficjenta.

UWAGA: Uczestnicząc w konsultacjach indywidualnych Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.